CZ | EN

Upozornění pro investory

Informace uvedené na webu edulios.cz jsou určeny pouze pro informativní účely a za účelem průzkumu zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Web edulios.cz nebyl vytvořen za účelem komplexního průvodce investicemi a nenahrazuje statut investičního fondu. Poskytuje pouze krátký přehled o zamýšlené struktuře pro realizaci investic. Veškeré parametry uvedených produktových myšlenek jsou pouze indikativní.

Informace uvedené na webu edulios.cz nenahrazují odborné poradenství k finančním instrumentům v něm uvedených, ani nenahrazuje rozsáhlé poučení o rizicích. Informace neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Web edulios.cz je výhradně určen pro počáteční informační účely. Informace obsažené na webu edulios.cz nelze považovat za investiční poradenství. Návratnost investice do fondu, resp. podfondu, nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani zaručeny. Investice do investičních akcií podfondu obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a tudíž není zaručena návratnost původně investované částky. K získání konkrétnějších informací o fondu EDULIOS se nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu info@edulios.cz..

Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora a podléhá zákonným předpisům.