CZ | EN

O nás

Víte, že administrativní budovy zaručují dlouhodobý a stabilní výnos?

Podfond EDULIOS Alfa nabízí možnost investovat do prvotřídních výnosových nemovitostí na pražském trhu se stabilním výnosem.Ten je převážně zajištěn příjmem z dlouhodobých nájemních smluv kvalitního portfolia nájemníků. Takováto investice ve srovnání s jinými investičními instrumenty (akciové trhy, dluhopisové instrumenty, komodity, investice na měnových trzích) poskytuje nižší míru rizika – přitom stále se zajímavou výší výnosu.

Fond EDULIOS chce být důvěryhodným a stabilním subjektem investujícím prostřednictvím svých podfondů do zajímavých nemovitostních aktiv a poskytující svým akcionářům dlouhodobě bezpečné a nadstandardní zhodnocení vložených finančních prostředků. Nemovitostní fond kvalifikovaných investorů EDULIOS byl založen v roce 2014 s cílem přivézt na trh nový způsob kvalifikovaného investování založeném na nové právní úpravě platné od 1.1.2014. V prvém kroku byl Fond EDULIOS zřízen jako obhospodařovaný fond spravovaný investiční společností ze skupiny CONSEQ. Ve druhém kroku byla uskutečněna změna formy obhospodařování a z Fondu EDULIOS na samosprávný fond, jehož obhospodařování je realizováno statutárním orgánem fondu, společností CIMEX INVEST s.r.o.

Nemovitostní fond EDULIOS byl založen a je spravován dle zákona č. 240/2013 o investičních společnostech a investičních fondech.

Základním zaměřením fondu EDULIOS jsou investice do výnosových nemovitostních aktiv. Fond EDULIOS založil první podfond s názvem Podfond EDULIOS Alfa, který je zaměřen výhradně na investice do zajímavých pražských kancelářských budov. V průběhu dalších let je uvažováno o založení dalších podfondů s odlišnou investiční strategii (např. se zaměřením na hotely, retailové nemovitosti, smíšené regionální objekty atd.).

EDULIOS v rámci svého fungování využívá dlouholetých zkušeností realitně investiční skupiny CIMEX, která se na trhu nemovitostí v České republice pohybuje více než 25 let. V současné době skupina CIMEX vlastní a spravuje celou řadu kancelářských objektů, průmyslových nemovitostí nebo hotelů. Bilanční suma konsolidačního celku CIMEX dosahuje v současné době výše 10 mld. Kč.

 Základní údaje o Fondu

Obhospodařovatel Fondu:   

EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Statutární ředitel:

CIMEX Invest s. r. o.

Administrátor Fondu:

QI Investiční společnost a.s., ze skupiny Conseq

Depozitář Fondu:

Československá obchodní banka a.s.

Auditor Fondu:

PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.

Oceňování majetku Fondu:

KNIGHT FRANK, spol. s r. o.