CZ | EN

Tiskové zprávy

Administrativní budova CityWest B1 mění majitele

Fond kvalifikovaných investorů EDULIOS z realitní skupiny CIMEX prodal kancelářskou budovu City West B1 v pražských Stodůlkách. K podpisu transakce došlo 28. 12. 2018 a novým majitelem budovy se stal Patria City West Fond, spravovaný Patria investiční společností, která patří do skupiny ČSOB. Výše transakce dosáhla 69 mil. EUR.

Administrativní komplex City West B1 patřil mezi první realitní investice fondu EDULIOS. Ten založila v roce 2014 investiční a realitní skupina CIMEX s cílem investovat do stabilních prémiových pražských administrativních budov.

„Jsme potěšeni, že jsme dosáhli zajímavého výnosu pro investiční akcionáře fondu EDULIOS.“ uvedl k prodeji Miroslav Kosnar, ředitel CIMEX Group.

„Za Patrii investiční společnost jsme rádi, že jsme získali pro naše klienty atraktivní nemovitost s dlouhodobě udržitelným výnosem,“ uvedl její předseda představenstva Pavel Tichý.

Administrativní budova City West B1 nabízí přibližně 23 000 m2 moderních kanceláří a je domovem pro nadnárodní společnosti BAYER, Hyundai, Bisnode, Diebold Nixdorf a další. City West B1 je součástí rozsáhlého komplexu kancelářských a rezidenčních nemovitostí v Praze 5 – Stodůlkách, známého pod názvem Západní Město, v jehož rámci je zajištěna veškerá občanská vybavenost, jako jsou kantýny restaurace, bankovní služby, obchody atd.

Skupina CIMEX je klíčovým hráčem na českém podnikatelském trhu. Jejím hlavním zaměřením jsou investice do nemovitostí. Strategické investice jsou orientovány především na hotelové projekty a administrativní budovy. CIMEX Group je také vlastníkem hotelové sítě OREA Hotels & Resorts.

Patria investiční společnost, patřící do skupiny ČSOB, vytváří a spravuje fondy kvalifikovaných investorů pro klienty Private Banking a Wealth Office ČSOB. Zaměřuje se na Á-čkové výnosové nemovitosti v dobrých lokalitách, s kvalitními nájemci a dlouhodobými nájemními smlouvami. V současné době spravuje 2 fondy, jeden rezidenčního a druhý administrativního charakteru – v celkové hodnotě 2,5 miliardy Kč.

 

 

Edulios dosáhl milníku 100 milionů korun. Novým investorem se stala nejmladší česká banka Creditas

Fond kvalifikovaných investorů Edulios se stabilizoval na trhu, což potvrzuje i fakt, že dosáhl další významné hranice raisovaného kapitálu od investorů. Objem prostředků investovaných do Podfondu EDULIOS Alfa od začátku roku přesáhl částku 100 mil Kč, když se mezi významné investory zařadila banka Creditas. Fond přesvědčuje mj. atraktivní očekávanou výnosností ve výši 6 % p. a.

Ceny nemovitostí ve velkých městech, především v Praze a v Brně, za poslední měsíce rostly výrazným tempem.  Vysoká poptávka spolu s nedostatkem nově postavených budov drží dlouhodobě ceny nemovitostí na vysoké úrovni a ten, kdo chce koupit nemovitost na žádané adrese či v dobré dopravní dostupnosti, musí počítat s vysokou cenou.

Prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů je možné získat podíl v nemovitostech, na které by běžný investor neměl vlastní zdroje. Zpravidla se jedná o komerční nemovitosti – například kancelářské budovy, nákupní centra či průmyslové parky na frekventovaných místech. Podíl ve fondu je přitom možné odprodat podstatně rychleji, než najít kupce pro dům či byt.

„Nemovitosti jako držitelé hodnoty představují výborný diverzifikační nástroj a neměly by chybět v žádném investičním portfoliu. Zásadní ale je, aby investor vkládal své prostředky do konkrétní nemovitosti, což je významně méně riziková cesta než například investice do cenných papírů vlastníků nemovitostních společností. Nemovitosti jsou navíc méně závislé na ekonomickém cyklu a krátkodobých výkyvech,“ komentuje Martin Skalický, ředitel Fondu kvalifikovaných investorů Edulios. „I v případě významného poklesu ekonomiky se investice do nemovitosti v horizontu jednotek let vracejí na původní výkonnost, zpravidla rychleji než ostatní investiční nástroje, a to i z důvodu průběžných výnosů z nájmu a hmatatelnému základu investice – podkladovému aktivu, který je sám o sobě nositelem hodnoty.“

EDULIOS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. získal v dubnu 2016 od ČNB povolení k činnosti samostatného investičního fondu. Podfond Edulios Alfa následně realizoval akvizici atraktivní kancelářské budovy City West B1 v Praze, předpokládá se nákup dalších kvalitních kancelářských nemovitostí v Praze. Fond a jeho podfondy jsou řízeny zkušeným realitním investorem, skupinou CIMEX, který u svého vlastního portfolia administrativních budov dosahuje dlouhodobě výnosnosti více než 7 % p.a. Administrátorem Podfondu Edulios Alfa je QI investiční společnost, a.s., ze skupiny Conseq.

„I přes nárůst cen zůstávají nemovitosti oblíbeným investičním cílem. Dosažený milník je pro nás důkazem, že jsme se vydali správným směrem a investorům nabízíme to, po čem je dnes na trhu poptávka: kombinaci zajímavého výnosu a zároveň nižšího rizika než u jiných investičních nástrojů,“ uzavírá Martin Skalický.