CZ | EN

Zkušenosti

Fond EDULIOS a jeho podfondy jsou řízeny zkušeným realitním investorem – skupinou CIMEX, která patří mezi největší privátní investory v České republice s mnohaletými znalostmi a zkušenostmi v oblasti investic do nemovitostí. Její portfolio s bilanční sumou přes 8 miliard korun zahrnuje nejen desítky tisíc m2 kanceláří, ale i logistická centra nebo hotely. Hlavním zaměřením skupiny CIMEX vždy byly právě investice do nemovitostí a jejich správa. Tyto dvě oblasti jsou klíčové nejen v roli CIMEX jako statutárního ředitele fondu EDULIOS, ale rovněž v rámci optimálního budování řídícího týmu fondu EDULIOS. Investice do nemovitostí totiž nejsou jen o správném výběru objektu, ale i správném nastavení jeho správy – prázdné nemovitosti žádný výnos negenerují. Toho se CIMEX u svých investic obávat nemusí – například průměrná roční výnosnost jeho portfolia administrativních budov dosahuje 7,39 %. A podle nezávislého výzkumu drtivá většina nájemců jeho budov je celkově spokojena s pronájmem prostor a pouze 3 % z nich se plánují v příštích letech přestěhovat.*

Na úspěchu fondu EDULIOS se navíc podílí i další významné subjekty – administraci zajišťuje QI Investiční společnost ze skupiny Conseq, depozitářské služby ČSOB, auditorem fondu je PwC a majetek je oceňován společností Knight Frank.

*  Informace z kvantitativního výzkumu agentury IBRS s názvem „Výzkum spokojenosti nájemců“, realizovaném v roce 2015